Thông báo: Về việc gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với sinh viên có thực hiện nộp đơn gia hạn học phí đúng thời gian quy định

769

        Trường Đại học Bình Dương thông báo gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với sinh viên có thực hiện nộp đơn gia hạn học phí đúng thời gian quy định theo Thông báo số 3014/TB-ĐHBD ngày 11/12/2019, tại Phòng Đào tạo (cơ sở chính Trường Đại học Bình Dương), cụ thể như sau:


1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: Sinh viên có thực hiện nộp đơn gia hạn học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 đúng thời gian quy định theo Thông báo số 3014/TB-ĐHBD ngày 11/12/2019, tại Phòng Đào tạo (cơ sở chính Trường Đại học Bình Dương).

2. Thời gian được phép gia hạn: Đến 16 giờ 30 phút ngày 06/3/2020.

3. Địa điểm nộp học phí: Bộ phận thu ngân tại Phòng Tư vấn tuyển sinh và Chăm sóc người học (cổng trước Trường Đại học Bình Dương; số 504 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương).

       

        Lưu ý: Sinh viên tại các địa phương xa, hoặc không có điều kiện đến Trường sẽ thực hiện nộp học phí qua tài khoản ngân hàng (sinh viên xem chi tiết hướng dẫn nộp học phí qua tài khoản ngân hàng tại thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 được đăng tại Cổng thông tin sinh viên hoặc website Phòng Đào tạo).


        Đề nghị sinh viên cập nhật, thực hiện theo thông báo. Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ qua E-mail, điện thoại Văn phòng Khoa, điện thoại Cố vấn học tập; Giáo viên chủ nhiệm; Trợ lý giáo vụ Khoa để được hỗ trợ kịp thời./.