Thông báo họp các sinh viên còn nợ môn học có số lượng SV đăng ký ít hoặc học sai mã môn học

1315

Các bạn sinh viên các khóa còn vướng 1 trong các trường hợp sau đây có mặt tại Khoa Điện – Điện tử lúc 8h00 thứ ba, ngày 6/8/2019 để họp.

a. Còn nợ các môn học mà có số lượng sinh viên ít kể cả môn đại cương (không còn tổ chức hoặc học ghép được – đặc biệt là các bạn khóa 18) 

b. Đăng ký nhầm mã môn học, đã học và có điểm(đăng ký không đúng mã môn học so với chương trình đào tạo của khóa mình học).

Vì tính chất quan trọng của buổi họp đề nghị các bạn vui lòng có mặt đúng giờ.