Thông báo kê khai thông tin hộ tịch sinh viên và hồ sơ cấp bằng tốt nghiệp (lần 2)

966

Thực hiện thông báo số 261/TB-ĐT của phòng Đào tạo trường Đại học Bình Dương ngày 12/11/2018 về việc kê khai thông tin hộ tịch sinh viên và hồ sơ cấp bằng tốt nghiệp. Hiện tại vẫn còn một số sinh viên chưa hoàn thành kê khai hồ sơ, đề nghị các bạn có tên trong danh sách bên dưới tiến hành kê khai các hồ sơ sau đây:

1. Phiếu thông tin in bằng tốt nghiệp (theo mẫu đính kèm, download mẫu tại: http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=1963 – tải về – chọn read only). Lưu ý: sinh viên đánh máy vào phiếu thông tin thật cẩn thận vì thông tin này sẽ in lên bằng tốt nghiệp.
2. Bản sao (hoặc bản sao y bản chính có công chứng) giấy khai sinh.
3. Bản sao ( hoặc bản sao y bản chính có công chứng) bằng tốt nghiệp cao nhất khi nhập học (THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học).


Vì tính chất quan trọng, đề nghị tất cả các sinh viên trong danh sách bên dưới bổ sung các loại giấy tờ theo thông báo trên.

Ghi chú: Nộp về văn phòng Khoa trước ngày 25/3/2019